Over de praktijk

Over de praktijk

Op deze pagina vindt u alle informatie over onze praktijk.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 uur. We zijn tussen 10.30 - 11.00 uur en 12.30 - 14.00 uur alleen voor spoed bereikbaar i.v.m. overleg en pauze. 

Bereikbaarheid

Praktijknummer: 0492- 338000 
Spoednummer: 0492- 338001

Bij spoed na kantoortijden via Centrale Huisartsen Post te Helmond: 

088 - 8765151 

Zie ook de betreffende folder en internetsite www.chpzob.nl

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak graag bellen tussen 08.00 en 10.00 uur. Wij streven er naar om u een afspraak voor dezelfde dag aan te bieden.

In principe is er per consult 10 min tijd beschikbaar. Indien u meerdere klachten heeft of denkt meer tijd nodig te hebben voor bijv. een gesprek verzoeken wij u dringend een dubbele afspraak te maken..

Uitslagen onderzoek

Voor uitslagen graag bellen na 11.00 uur.

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u rechtstreeks contact opnemen met apotheek Beek en Donk.

0492 - 451616

Aanwezigheid huisartsen

Dokter Coenen is op maandag en vrijdag meestal niet aanwezig in de praktijk. Zijn collega dokter van den Hoven is doorgaans werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag en dokter Diaz op vrijdag.
Tijdens vakanties of nascholingen zult u vrijwel altijd een van beide dokters treffen.

Assistentes

Om een betere inschatting te kunnen maken of goed advies te kunnen geven zal de assistente extra informatie vragen over de klacht om onder andere de mate van spoed te kunnen inschatten en om een betere agendaplanning te kunnen maken. Vanzelfsprekend bent u geheel vrij om te kiezen door welke dokter u gezien wilt worden, tenzij het spreekuur op dat moment geen ruimte meer laat.

In de middag zijn de assistentes druk bezig met diverse onderzoeken en administratieve handelingen. Wij willen daarom graag het telefoonverkeer concentreren op de ochtend. Wij waarderen het als u hier zoveel mogelijk rekening mee wil houden.

Praktijkondersteuners

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam. Tamana Zahedi draagt onder andere zorg voor begeleiding van mensen met chronische ziekten zoals diabetes, hart en vaatziekten (of risicofactoren op HVZ) en hypertensie. Milena Mitic is psycholoog en zij begeleidt onze patiënten met psychische klachten.

Vragen en/of opmerkingen

Verder staan wij uiteraard open voor opmerkingen, suggesties of verbeterpunten. Met vriendelijke groet en vertrouwend op een plezierige samenwerking!